Новини

Лекции и теренни дейности по проект „Опознай птиците на българската природа“

Лекции и теренни дейности по проект „Опознай птиците на българската природа“

05.11.2013
Както вече писахме по-рано той стартира на 1 септември тази година, а целта му е да запознае деца и възрастни с разнообразието на нашите птици. Лекции пред ученици от различни училища бяха едни от първите дейности по проекта. Презентациите включваха подробни описания на нашите пернати приятели, как да ги разпознаваме, в каква среда живеят, как да се грижим за тях, как да им оказваме първа помощ, с какво да ги храним и друга полезна информация.

Екипът на проекта насочи усилията си към по-широката информираност на младите хора за птичето богатството на страната ни. Лекциите и материалите съдържат ценна информация за птиците, посредством която се надяваме да изградим в учениците чувство за отговорност към нашите природни богатства. Тези от тях, които проявяват най- голяма интерес, ще имат и възможност освен лекциите, да присъстват и на много теренни дейности на Зелени Балкани, включващи освобождаване на лекувани в Центъра птици и посещения на различни места на дейности на организацията, като Сакар, Източни Родопи и Стара планина. Така младите природолюбители и на практика ще могат да натрупат знания, които да прилагат за в бъдеще, и които да споделят със свои близки и приятели. А по-активните, ще получат за подарък, новоиздаденото учебно помагало по проекта.

Така ние се надяваме да привличаме все повече хора, които се интересуват от животните и природата на България и са готови да живеят заедно с нея, възприемайки я като част от своя дом.

За повече информация:
Руско Петров -
Ръководител проект "Опознай птиците на българската природа"
Тел.: 0884877544; e-mail:
rpetrov@greenbalkans-wrbc.org