Новини

Лебедовото езеро на Оли

Лебедовото езеро на Оли

09.03.2010

Всичко на всичко, 5 лебеда попаднаха при нас през този зимен сезон, благодарение на загрижени граждани и организации. За 3 от тях, за съжаление, вече беше твърде късно.

За единия от тях ви разказахме в предишна новина. Попаднал в промишлено олио, той умря поради това, че го е поглъщал, докато се е опитвал да си чисти перата. Благодарим на РИОСВ-Плевен за помощта!

Други два, изключително слаби, също не оцеляха. Единият е бил намерен на плажа в Бургас, а другият в Поморие. И двата ни бяха изпратени от РИОСВ-Бургас. Благодарим ви, колеги!

Четвъртият и петият, абсолютни младоци, също пристигнаха изключително слаби. Единият, в допълнение, имаше и повредена става на едното крило. Цял ден лежал на леда на яз.Балкан и викал ятото си, което отлетяло и той не е могъл да го последва. Г-жа Марияна Токова се обърна към нас за помощ, трогната от трагедията на младата птица. За съжаление, ставата не може да се възстанови и птицата няма да полети отново, но се присъедини към нашите 2 лебеда в двора на Центъра, където доста бързо се приспособи.

Другият, с кодовото име Оли, беше спасен от г-н Кольо Ваклинов от с.Ново село. Няколко седмици беше на интензивно хранене, за да наддаде на тегло. Той прие терапията присърце и се справи доста успешно с поставената му задача да напълнее. Първоначално, докато бяха заедно в „дебелариума” с младока с повредената става, му беше малко трудно да се дореди до храната, тъй като другият беше доста по-нахален. Когато остана сам, обаче, Оли започна да яде като ламя. В резултат на това, в един хубав слънчев ден бе напъхан в транспортна клетка и натоварен на автомобила на Центъра. Е, малко го пораздрусахме по „прекрасните” пътища преди да го стоварим на брега на яз.Скалица. В мига, в който вратичката на клетката се отвори, Оли изсъска за последно и изхвърча като торпила, оставяйки фотографа да му диша водните пръски отзад. Такова стремително освобождаване рядко се вижда! Веднъж прекрачил във водата, Оли се насочи право напред към ятата лебеди, пеликани, гъски и патици. Нито миг колебание!

Само така, Оли, приятелю! Надяваме се да ни забравиш бързо! Късмет в новия живот и много, много нови приятели ти желаем!

Огромни благодарности на нашият доброволен сътрудник Георги Дулев за неоценимата помощ, която ни оказа при освобождаването на Оли!


Любомила Кривошиева
lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org