Новини

Към свободата

Към свободата

30.06.2015
Вчера, две млади мишеловчета поеха от сигурните, топли, грижи на бебешката стая в Спасителния център, към свободата.

След като престояха при нас, възможно най-кратко, но в същото време достатъчно, за да се убедим, че всичко при тях е наред, двете пилета бяха надлежно претеглени, обезпаразитени, маркирани и качени в изкуствено гнездо, поставено от екипа ни по-рано през пролетта.

Нашите грижи за малките пухчовци с това съвсем не са приключили. Продължаваме да ги храним, макар и тайно, и да ги наблюдаваме, посредством специално поставена в гнездото камера.

Ще продължаваме да се грижим със същата всеотдайност, на любящи родители, но скрито и тайно, още доста дни.

Дни, през които нашите пернати малчугани ща пораснат и ще станат смели и здрави мишелови, готови да покоряват небесата.