Кукумявка (Athene noctua)

60.00 лв.

Осинови Първо изберете опции

Месечна осиновителна такса - 60 лв.
Годишна осиновителна такса - 720 лв.

Домашните кукумявки (Athene noctua) в Спасителния център са представени шайка разбойници, за съжаление всички с трайни увреждания. Интересно е тълкуванието на общоприетото правило, че ако кукумявка закука в нечия къща, или даже по-лошо, ако само чуеш кукумявка да кука, то лошият късмет ти е в кърпа вързан. Това поверие си има своето обяснение, което се крие далеч назад, в онези времена, когато е нямало електричество. Тогава единственото място, където е светело по цяла нощ била къщата на покойник. Светлината обаче привлича нощните насекоми, а познайте кой се храни с тях? Кукумявките. И понеже не могат да си мълчат, започват да се хвалят. И ето ти виновник за злините в къщи.... А всъщност кукумявката е съвсем безобидна, даже и полезна за човека птица, желан съсед, който ни отървава от досадните нощни насекоми. В Спасителния център ежегодно приемаме десетки кукумявки, които успешно отглеждаме и освобождаваме.