Новини

Крайният срок за регистрация за конференцията за ловния сокол се удължава до 21 юли

Крайният срок за регистрация за конференцията за ловния сокол се удължава до 21 юли

03.07.2023
Крайният срок за регистрация за конференцията, посветена на ловния сокол, се удължава до 21 юли! Можете да попълните формата за участие и да изпратите своето резюме тук.
Конференцията ще се проведе в Стара Загора, България от 12 до 15 октомври 2023 година. Примерните теми на докладите, които биха могли да се презентират по време на конференцията, са следните:   
  • Статус и проучвания на ловния сокол – състояние и тенденции на популацията; методи на проучване и иновации, GPS телеметрия, миграция, скитане, използване на местообитанията, генетика, биология и екология на вида.
  • Заплахи за соколите – бракониерство, ограбване на гнездата, отравяне, сблъсъци с електропреносната мрежа, загуба на местообитания и др.
  • Опазване на ловния сокол – подходи и методи, международно сътрудничество, работа с местни общности, управление и възстановяване на местообитанията, размножаване на затворено и реинтродуциране в дивата природа.
  • Опазване на дребни бозайници – заплахи, управление на местообитания, генетика, размножаване на затворено, транслокации и реинтродукции на видове.

Като част от организацията по конференцията, символичните домакини от „Зелени Балкани“ са предвидили храна за участниците и организирано посещение на местообитанията на ловните соколи на терен и местата на дейностите по реинтродукция на вида в България.

Форматът на провеждане е присъствен. По уговорка с организационния комитет предварително записаните доклади могат да се излъчват и онлайн. 

Предвидили сме ключови доклади (30 мин), стандартни доклади (15 мин), кратки доклади (5 мин) и постерни сесии. 

Публикуване: 
Оригиналните статии за ловния сокол или за дребните бозайници, свързани с хищните птици ще бъдат публикувани в списанието Ornis Hungarica. Може да научите повече за изданието тук.