Корпоративни дарения

КОРПОРАТИВНИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛНИ ДАРЕНИЯ НАСОЧЕНИ КЪМ ПО-МАЩАБНИ ДЕЙНОСТИ


Това са дарения насочени към по мащабни дейности или проекти имащи нужда от повече средства, които трудно могат да бъдат отделени от различните проекти на Спасителния център. Това могат да бъдат различни целеви дейности свързани с изграждане на нови клетки и ремонтни дейности на съществуващи съоръжения, специализирано оборудване, ветеринарно-медицинско оборудване и консумативи и други. 
Ако желаете разгледайте дейностите и проектите описани подробно по долу:

1. Реконструкция старата база


Нужни средства - 48 000 лв.
Въпреки развитието на спасителния център все още част от оборудването и клетките са в изключително лошо състояние. Особено това се отнася на размножителния сектор от Спасителния център. Той се намира в база построена от Техникума по ветеринарна медицина още през 60 – те години. Сградите и част от клетките са морално остарели и противоречат на нормите за отглеждане на диви животни. Освен това сградите нямат добри основни и стените и таваните имат пукнатини, което и опасно и води до много усложнения при ежедневната ни работа. За целта е нужен нов проект за цялостна реконструкция на базата и осъвременяване на настилките и клетките. Основните дейности в проекта са полагане на бетон, нови външни бетонни конструкции за стабилизиране, ремонт на всички стари метални клетки и заместване на метала с дърво, подмяна на настилки, врати, прозорци, ел. система и ВиК.

Стойността на количествените сметки са актуални към декември 2008 г. При желание да финансирате проекта стойността на СМР може да се актуализира в рамките на един работен ден.

Ако желаете да финансирате този проект моля или желаете повече информация моля свържете се нас. /Лице за контакт Ивайло Клисуров – Управител на Центъра/.

Необходими документи:
Договор за дарение

Начини на плащане
Предвид сумата дейността препоръчително по банков път

След реконструкцията на видно място ще бъде поставена табела с благодарности, лого или името на донора по негово желание.