Контакти

СПАСИТЕЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ


Стара Загора 6006
П.К. 27 
тел. и факс: (042) 60 77 41

(Центърът се намира във вътрешността на двора на Професионална гимназия по ветеринарна медицина "И.П.Павлав" - Ст. Загора срещу квартал “АПК”)

ВНИМАНИЕ!!!
СПАСИТЕЛНИЯТ ЦЕНТЪР НЯМА КАПАЦИТЕТ, ЗА ДА РАБОТИ ДЕНОНОЩНО. ПРОФЕСИОНАЛНИЯТ ЕКИП Е ИЗГРАДЕН ОТ 5–6 ЧОВЕКА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА. СИГНАЛИТЕ СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ И В ПОЧИВНИ ДНИ СЕ ПРИЕМАТ НА ДОБРОВОЛЕН ПРИНЦИП И В ТАЗИ ВРЪЗКА, МОЛИМ ЗА ВАШЕТО РАЗБИРАНЕ И СЪДЕЙСТВИЕ! 


GSM
0886 57 00 53 - д-р Христина Клисурова - Ветеринарен лекар. Връзки с обществеността, отговорник  документооборот и прием сигнали;
0885 22 84 86 - д-р Иванка Лазарова - Ветеринарен лекар;
0884 26 43 05 - д-р Стефка Димитрова - Ветеринарен лекар;
0884 877 544 - д-р Руско Петров - Ветеринарен лекар. Оперативен управител на Спасителния център за диви животни, Отговорник Доставки, Сътрудник Прием пациенти и Реанимация;
0884 00 50 36 - Николай Арабаджиев - Поддръжка и обслужване на Спасителен център посетителска, рехабилитационна и размножителна част;
0885 13 88 11 - Пеньо Милев - Поддръжка, обслужване и доставки;
0886 10 48 60 - Янко Янков - Координатор полеви дейности проект "Завръщане на ловния сокол в България"
0877999192 - Андреана Дичева - Отговорник заявки за групови посещения в Спасителния център


e-mail: wrbc@greenbalkans.org
GPS - N42 24 18.51 E25 38 9.88 - /Посетителска част/
GPS - N42 24 24.28 E25 38 12.75 - /Прием на пациенти и лечебница/
 

Форма за обратна връзка