Новини

Конкурс за изображение и надпис на платнени торбички

Конкурс за изображение и надпис на платнени торбички

20.11.2011
Молим - изпращайте всичко, което ви дойде наум на мейли hhristova@greenbalkans.org и etilova@greenbalkans.org, в срок 20ти ноември.

Конкурсът ни е НЕкомерсиален, НО...победителят ще получи луксозния албум за птиците на Поморийско езеро, книгата ни със страхотни фотографии за червеногушата гъска и пет от торбичките със собственото си изображение/надпис!
Също така той ще бъде опоменат на сайта ни и при популяризирането на торбичките и най-важното...ще допринесе за намаляване на планините от отпадъци, които затрупват страната ни!!!!

Ето някои насоки:
- Зелени Балкани и Спасителния център работят за природата и биоразнообразието - това може да е изходна точка за вашите идеи...
- добре е изображението за надпис или картинка да е провокиращо и задължително мотивиращо ;))
- нека надписът и изображението имат послание и да са кратки и ясни...
- изпращайте ни всичко, което ви дойде на ум...не се знае коя идея "ще обере точките" ;))
- приветстваме компютърно обработени векторни изображения, което ще позволи директното отпечатване върху торбичките - това доста ще ни улесни ;) ...
- може да пратите само изображение или само надпис...

Очакваме идеите ви и предварително благодарим!!!!!

Повече за Зелени Балкани, нашата работа, мисия и приоритети - www.greenbalkans.org
Повече за Спасителния център за диви животни - единствената в страната "лечебница" и размножителен център за редки видове...
http://www.greenbalkans-wrbc.org/index.php?language=bg_BG

За допълнителна информация и контакти:
Христина Клисурова - Спасителен център, моб. тел. 0886570053, e-mail:
hhristova@greenbalkans.org
Елена Стоева - Зелени Балкани, моб. тел. 0887574699, е-mail:
etilova@greenbalkans.org