Новини

Колко струва един живот след работно време?

Колко струва един живот след работно време?

10.04.2010

Точно по това време в Спасителният център за диви животни на неправителствената организация Зелени Балкани звъни телефонът и получаваме сигнал от Гражданска защита, че в с.Полски градец, община Раднево, щъркел се е закачил на кръста върху камбанарията на църквата и виси там от доста време. В Гражданска защита са получили сигнала от загрижени жители на селото, но го предават на Спасителния център за диви животни чак след 1 денонощие. Очевидно, толкова време им е било необходимо за да наберат телефона на Спасителния център!

Тъй като достъп до кръста на камбанарията няма, наложително бе да намерим съоръжение като висока стълба или повдигаща платформа, което да осигури достигането на кръста на около 15 метра височина. Потърсихме съдействие от служби, които разполагат с подобни съоръжения. Гражданска защита категорично отказаха да ни съдействат като предоставят поне много дълга стълба, с мотива, че те се грижат само за гражданите, не за животните. Електроразпределителното дружество EVN също отказа да съдейства с повдигаща платформа, под претекст, че нямат право да изкарват машината от гаража си след 17.00ч, когато е краят на работното им време. От Противопожарната служба в Раднево ни отказаха, защото нямали подобна стълба и ни посъветваха да се обърнем съм Противопожарната служба в Стара Загора, от където отказаха да отидат "чак" до с.Полски градец, което се намира на 55 км от града.

В крайна сметка, хората от селото разбиха дървения покрив на купола на камбанарията и човек от екипа на Спасителния център, се покатери с алпинистко оборудване до кръста, за да свали нещастния щъркел, чието крило беше толкова тежко счупено, че тялото висеше само на сухожилията. Птицата вече беше толкова изтощена, че издъхна долу пред църквата.

Целият този случай показва пълното безхаберие в нашата държава. Едно живо същество виси цяло денонощие някъде и това, очевидно, няма никакво значение. Когато говорим за жестокост към животните, трябва да се има предвид, че не само умишлените действия, причиняващи вреда, могат да се квалифицират като жестокост, а и нехайното отношение, нежеланието да направиш макар и малко усилие да помогнеш. Формално, всички тези хора и институции, помолени за помощ, не са нарушили правилата на работа, но реално, те са причинили огромно страдание на това живо същество, като не са му обърнали внимание!

За съжаление, в България няма институция, която е ОТГОВОРНА да реагира в подобни случаи. Самите ние, като неправителствена организация, нямаме възможността да се отзовем на множеството подобни сигнали, постъпващи от цялата страна. Надяваме се на отзивчивостта на институциите и гражданите, за да може своевременно да се отреагира в подобни случаи.


За повече информация:

Любомила Кривошиева - Рехабилитатор диви животни
Спасителен център за диви животни
ел.адрес: lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org
моб.тел.: 0885 22 84 86