Новини

Коледа през юни!

Коледа през юни!

24.06.2015
В края на миналата седмица семейство от Русе прекара един ден с ранените диви животни в Спасителния център на Зелени Балкани.

При нас те се запознаха с улуличката Лули, надникнаха в посетителския кът на Центъра и разбраха повече за дивите му обитатели, тяхната съдба, както и усилията, които екипът на Зелени Балкани полага за връщането на изчезнали от природата ни видове, като ловни соколи, белошипи ветрушки и лешояди.

Преживяното през онзи ден ще остане за винаги в спомените на нашите нови приятели (имаме неоспорими доказателства за това J

Очакваме и останалите щастливи притежатели на Коледни напомнянки да се възползват от предстоящите топли дни и да посетят Спасителния център за диви животни, където да се докоснат до дивите ни обитатели, но и да надникнат в „кухнята“ на Центъра, там, където останалите посетители нямат достъп.

За предварителна връзка с нас, можете да се обръщате към:
Христина Клисурова - Ветеринарен лекар, връзки с обществеността
Тел.: 0886570053, e-mail: hhristova@greenbalkans.org