За нас

Кои сме ние?


Спасителният център за диви животни е специализирано звено от дейността на Зелени Балкани, свързано с лечение, рехабилитация, размножаване и връщане в природата на редки и застрашени от изчезване диви животни, и екологично образование. Вече повече от 20 години Центърът се утвърди, като водещо звено в дейностите по спасяване на диви животни у нас. Съществена е и ролята му в различни програми за връщане на изчезнали видове от българската природа.

Нашите контакти можете да намерите ТУК