Новини

Кои са лешоядите в Сливен и защо се разхождат в центъра на града?

Кои са лешоядите в Сливен и защо се разхождат в центъра на града?

23.03.2021
През последните дни, два белоглави лешояда се разхождаха съвсем спокойно в Центъра на град Сливен и предизвикваха интереса или смущението на хората. Птиците с крилометки ЕЕ, YY и TT, са част от дългосрочната програма на Зелени Балкани, Фонда за дивата флора и фауна и Дружеството за защита на хищните птици, за завръщането на тези редки и полезни птици у нас.

Трите птици, наименовани съответно Wee Georgie, Delicious и Delectable са дарение от нашите приятели от International Centre for Birds of Prey – Англия, заедно с още 8 птици – белошипи ветрушки и египетски лешояд.   Интересен е фактът, че всички 11 птици са излюпени в Центъра, а белошипите ветрушки са поколение на наши птици, дарени преди две години от Зелени Балкани на Центъра, в рамките на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка”, LIFE11 NAT/BG/360. Парите за транспорта на всички птици са събрани от дарители на международния център - https://www.bbc.com/news/uk-england-gloucestershire-55257261

След като преминаха карантина в Спасителния център за диви животни,  трите белоглави лешояда  бяха преместени във волиерата за адаптация в Природен парк „Сините камъни“, а по-късно, в началото на март бяха освободени в природата. Тъй като трите птици са възрастни, излюпени са и са израснали в зоопаркови условия, те по-трудно биха се адаптирали за живот в дивата природа. Това е и причината да търсят близостта на хората и две от тях да се придвижат към града, като съвсем спокойно се разхождаха сред гражданите на Сливен, без да се безпокоят, че някой може да им навреди. За щастие, както и в предходни случаи, всички бяха добронамерени, сигнализираха за птиците и се безпокояха за съдбата им. След като буквално стотици граждани сигнализираха на Зелени Балкани и Дирекцията на природен парк Сините камъни, птиците ЕЕ и YY бяха заловени и върнати във волиерата за адаптация. Сега ще следим и поведението на третата птица TT.

Обикновено птиците, които ни даряват са младежи, които след престой във волиерата и контакт с дивите си „събратя“, по-лесно „подивяват“ и избягват близостта на хората. Именно такива птици загнездват най-често в дивата природа.

Методиката за връщане на белоглави лешояди в природата е утвърдена и се ползва в редица страни, като е доказала своята ефективност, включително в България. Тя е част от Балканския план за завръщане на вида и Плана за действие на вида в България. С тази методика, белоглавият лешояд е възстановен от Зелени Балкани, ФДФФ и ДЗХП в Стара Планина и Кресненското дефиле. В Балкана той гнезди вече в две колонии – във Врачански Балкан и Сливен-Котел.

Освен International Centre for Birds of Prey, още 19 зоопарка от 7 страни, както и правителствата на Кралство Испания и Франция са дарили белоглави лешояди за целите на програмата, като близо 350 птици от вида са пуснати в природата като част от програмата.

Зелени Балкани благодарят на всички граждани, които  са съпричастни към съдбата на птиците  и нашата работа! Припомняме, че лешоядите са изключително полезни птици, санитари на дивата природа, които (ако бъдат възстановени) могат да спестят милиони левове на икономиката, които сега са нужни за обезопасяване на умрелите домашни животни чрез екарисажи.
Следете дейностите ни за лешоядите на сайта на проект
„Светло бъдеще за черния лешояд" 
https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/Novini.c120  
За допълнителна информация:
Ивелин Иванов – Ръководител на проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE14 NAT/BG/000649
телефон: 0887 589995, имейл: iivanov@greenbalkans.org