Въпроси и отговори

Кои дни работи Центъра? Какво е работното му време.

Екипът работи ежедневно, на смени – всеки ден от седмицата. Почти всеки ден, екипът и доброволците на Центъра са на работа повече от 10 часа, понякога до късно през нощта. Но това става на доброволен принцип и според нуждите на пациентите и наличната работа в момента.