Новини

Когато пеликаните бедстват……

Когато пеликаните бедстват……

01.02.2017
Преди дни в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани получихме сигнал за умиращи пеликани на язовир Розов кладенец.

След кратко съгласуване с РИОСВ и ОДБХ Стара Загора поехме на път, за да огледаме обстановката. Групата, състояща се от представители на екипа на Центъра и стажанти, част от проект „Студентски практики“ на МОН, носеше със себе си почти 20 килограма риба.

Пристигнахме на мястото, където картинката беше наистина потресаваща. Почти целия язовир бе замръзнал. В едно малко петно вода изброихме 35 живи къдрави пеликана и още 60 броя кафевоглава потапници, 300 броя лиски 220 броя голям корморан 16 броя малък гмурец 6 неми лебеди 22 сиви чапли. Но, за съжаление имаше и 14 умрели къдроглави пеликана.

И така, разположихме колата в близост до язовира и извадихме рибата, която слава Богу, бяхме взели с нас. Още при хвърлянето на първите риби във водата всички пеликани, някои от които във видимо лошо състояние, се събраха накуп в близост до нас. Рибата за секунди беше пометена от гладните, диви, птици.

И така планираме подхранване на изгладнелите пернати поне още 3-4 дни, като към менюто следващите дни включихме и витамини, за подсилване.

Все още се очакват официалните резултати на взетите по-рано проби от оторизираните ветеринарни власти от единия от умрелите пеликани. Каквото и да покажат резултатите, обаче, екипът ни ще продължи да се грижи за изгладнелите птици, докато те не съберат достатъчно сили и не отлетят или времето ни стане по-благосклонно към тях, водите на язовира се разтопят и пеликаните имат достъп до рибата в него.