Въпроси и отговори

Какво се случва с животните, които не могат да бъдат излекувани?

За животните, които не могат да бъдат възстановени правим индивидуална преценка.  Те имат една от следните съдби:
  • Пренасочват се към размножителните ни програми. Целта ни е да размножаваме редки видове в неволя и да пускаме потомството им на свобода.
  • Пренасочват се към зоопаркове в страната – целта ни е не само да запазим живота на тези птици, но и да покажем на хората, посещаващи зоопарковете какви са последствията от бракониерството и други човешки дейности, водещи до травми и осакатяване на дивите животни
  • Отглеждат се стацианарно в Спасителния център – в посетителската му част. Целта ни е хората да могат да се докоснат до красотата на птиците и до трагичната им съдба. Десетки деца и граждани се срещат с животните – стациорни пациенти на центъра
  • Евтаназират се – евтаназията е крайна мярка! Тя се прилага само в краен случай и невъзможност да бъдат спасени животните по един от горните начини.