Новини

Какво се случва с прилепите в ранна пролет и какво наричаме транзитна колония прилепи?

Какво се случва с прилепите в ранна пролет и какво наричаме транзитна колония прилепи?

26.03.2019
През изминалия уикенд, екип на Спасителния център за диви животни получи сигнал за колония прилепи, настанила се в изоставената сграда на кооперация „Златен клас“ в с. Коиловци, обл. Плевен.

Новият собственик на имота, Цветослав Петков е планирал ремонт на сградата и потърси помощ от нас за това как да подходят към малките диви обитатели преди строителните дейности. Тъй като екипът ни бе в района, посетихме мястото и от работниците на терен разбрахме, че преди броени дни е имало над 100 прилепа. Когато направихме оглед, открихме останал само един прилеп от вида Голям подковонос.

Този случай е показателен за пролетната миграция, която извършват прилепите от зимните си убежища към местата за размножаване. За това, т.н. транзитни колонии, често попътно се настаняват в стари сгради, които напускат за броени дни.

Ако във ваш имот се е приютила такава колония, бихме ви препоръчали да изчакате няколко дни и те сами ще напуснат мястото. В случай, че искате да се обърнете към специалисти, за препоръки и насоки, потърсете експерти от РИОСВ, отговарящи за района, в който се намирате. Техните контакти можете да намерите на сайта на МОСВ.

Благодарим на всички отговорни граждани, които имат отношение към дивите ни съседи и търсят начин за компромисно съжителство с тях!

За повече информация относно прилепите - Елене Стоева, тел. 0887574699

Информационните дейности на Спасителния център за диви животни се подпомагат от проект "НАТУРА 2000 в България - НОВИ ХОРИЗОНТИ" LIFE17 GIE/BG/000371.