Новини

Какво означава да поддържаш една размножителна колония? За предизвикателството да размножаваш ловни соколи

Какво означава да поддържаш една размножителна колония? За предизвикателството да размножаваш ловни соколи

07.11.2018
Преди около десетина години екипът на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани се заехме с това да върнем в българската природа един изчезнал вид – ловният сокол. Поддържането на размножителна колония е процес на установяване на трайни взаимоотношение между индивидите, което може да отнеме доста време и при който трябва да бъдат съобразени много важни моменти.

Тъй като всяка година е различна от предходната, винаги преди началото на размножителния сезон се налага да правим планове за следващите няколко месеца. Точно пред това предизвикателство бе изправен екипът ни през последната седмица.

В момента размножителната програма за ловни соколи в Спасителния център разполага с 21 птици. След около два месеца ще започне размножителният им период и се наложи да направим последни приготовления. Май-важното от тях беше да решим как да постъпим с най-възрастната ни птица Ромео, който е на цели 24 години. Това е пределна възраст за размножаване за този вид и е причината да вземем решението да отстраним мъжкия от размножителната програма. За в бъдеще вероятно той ще стане обитател на посетителския ни кът, където ще бъде единствен представител от вида си. Неговата женска Жулиета е само на 10 години и най-доброто, което можахме да направим за нея бе да й осигурим нов млад мъжки за партньор.

Друга важна стъпка бе сформирането на нови две двойки, като за целта във всяка една поставихме по една птица с австрийски произход, за да може да подобрим генофонда на размножителното стадо. Това е от изключително значение, когато се цели сформиране на устойчива популация от реинтродуцирани индивиди. Имаме си и „нови надежди“ - в 4 от двойките ни присъстват птици излюпени 2015-2016 година, които тепърва навлизат в полова зрялост. Всички тези промени трябваше да бъдат направени своевременно, за да могат птиците да имат време да свикнат една с друга.

Много важно бе също да направим медицински преглед на новосформираните двойки, за да сме сигурни, че са в добро състояние и за да не се налага да ги притесняваме отново, докато се размножават или отглеждат малките. Освен това клетките бяха основно почистени и пригодени спрямо нуждите на вида.


Допълнителна информация:
Натура 2000

Натура 2000 е най-мащабната координирана мрежа за опазване на природата. Повече от 30 % от територията на България попада в обхвата на мрежата – 120 защитен зони за опазване на дивите птици и 234 защитени зони за опазване на природните местообитания.

Ловен сокол
Ловният сокол е световно застрашен вид и критично застрашен за България. Широко разпространен в миналото, едва през 2018 г. бе открито първото доказано активно гнездо на вида за последните 10 години. Видът и неговите местообитания са обект на защита от екологичната мрежа Натура 2000.Дейностите на СНЦ "Зелени Балкани - Стара Загора" за опазване на ловния сокол се осъществяват с финансовата подкрепа на ЗАД "Армеец".

                                                                                         

Информационните дейности за ловния сокол се подпомагат от проект: