Новини

Какво има в едно щъркелово гнездо?

Какво има в едно щъркелово гнездо?

25.11.2015
През изминалия уикенд представители на Зелени Балкани от Пловдив и доброволци на Спасителния център за диви животни от Стара Загора обединиха усилията си в почистване на щъркеловите гнезда в Белозем.

Всяка година, когато се завърнат от юг възрастните бели щъркели укрепват дома си с клечки и листа, но за съжаление го украсяват и с всякакви боклуци – най-често полиетиленови сезали от нивите, както и разноцветни парцали, които намират на сметището. Това всъщност се оказва голям проблем, защото когато се излюпят малките щъркелчета, те проучват цялото гнездо и често пъти краката им се омотават в сезалите. По този начин се нарушава кръвоснабдяването на крайниците им, което води до тяхното изсъхвне и загуба. Така често пъти загиват без дори да са направили опит за летене…

След дългогодишен мониторинг на щъркеловата колония върху покрива на училището в Белозем, установихме че не са редки случаите, когато малките са с ампутирани крайници, именно поради оплитането им в неестествени материали в гнездото. Ето защо тази година предприехме мерки по почистване, които се надяваме да ограничат заплитането им, а също така да стимулират и други двойки да заемат изоставените гнезда.

За съжаление дори и ние бяхме изненадани от съдържанието на гнездата. Самото то е своеобразен компост, който в дълбочина поддържа постоянна влажност и температура, дори през зимата. То може да достигне тегло от над 1 тон и ширина 2-3 метра. Някои от гнездата съдържаха 60- 80 см дебел пласт от гниещи растителни материали, разнообразни ларви на безгръбначни животни, пръст, както и по един гардероб дрехи, обгръдени от клонки, за да ни изглежда отдолу като истинско гнездо. Снимките говорят сами...

Надяваме се през останалите месеци от есенно-зимния сезон да успеем да почистим още гнезда в Белозем, така че Европейското село на щъркелите да посрещни своя символ с по-безопасни условия за живот и отглеждане на новото поколение!
Благодарим на всички участници за добре свършената работа и почистените общо 24 гнезда на бели щъркели!

Дейностите се осъществяват по проект: Опазване на белия щъркел чрез преки консервационни дейности и създаване на местен капацитет, финансиран в рамките на проект „Влажни ливади и пасища” на фондации EuroNatur (Germany) и Ciconia (Liechtenstein).


За информация:
Димитър Попов – тел. 0885108712