Въпроси и отговори

Как се финансира Спасителния център?

Спасителният център е част от Зелени Балкани, които са неправителствена организация. Като такава ние нямаме фиксиран „бюджет“ и се финансираме на проекти, които печелим на конкурсен принцип. Това прави финансирането ни сравнително нестабилно, тъй като зависи от наличието на одобрени проекти и включените в тях дейности. При одобряване на проект, сме задължени да разходваме средствата си стриктно, съгласно изискванията на донора и това не ни позволява да използваме парите за друго, дори да има отчаяна нужда за това. Ето защо Спасителният център разчита изключително много на своите дарители. Без тях, Центърът не би могъл да съществува. Повече за дарителството можете да научите тук.