Въпроси и отговори

Как да съм сигурен, че ако се наложи приспиване на животните, това е само в краен случай?

Екипът на Спасителния център прилага евтаназията само в краен случай. Самият Център е създаден с идеята за спасяване на диви животни. В Центъра ни няма „случайни“ служители и всички са отдадени на работата си – те са там, за да спасяват диви животни! Целият екип е силно мотивиран за спасяването на всеки един живот....
За съжаление понякога пациентите имат нелечими травми, като липсващ крак, например. В такива случаи те не могат да бъдат отглеждани по няколко причини:
Отглеждането им в неволя не е възможно, поради липсата на възможност за всяко животно да се грижи отделен човек
Отглеждането не е възможно, защото в неволя няма подходяща храна за животното или дългосрочното му отглеждането би било причина за вторични заболявания, страдания и в крайна сметка – смърт.В такива случаи се прилага евтаназия.
Евтаназирането става от дипломирани ветеринари, съгласно българското законодателство и стандартите за хуманно отношение към животните. Тя е безболезнена за животното, което на практика „заспива“.
За ентаназията се прави протокол, който се подписва от ветеринарния лекар, извършил процедурата и един рехабилитатор, и принципно е на разположение на всеки желаещ да се запознае с причините за прилагането на тази крайна мярка.