Корпоративни дарения

КОРПОРАТИВНИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛНИ ДАРЕНИЯ НАСОЧЕНИ КЪМ ПО-МАЩАБНИ ДЕЙНОСТИ


Това са дарения насочени към по мащабни дейности или проекти имащи нужда от повече средства, които трудно могат да бъдат отделени от различните проекти на Спасителния център. Това могат да бъдат различни целеви дейности свързани с изграждане на нови клетки и ремонтни дейности на съществуващи съоръжения, специализирано оборудване, ветеринарно-медицинско оборудване и консумативи и други. 
Ако желаете разгледайте дейностите и проектите описани подробно по долу: