Новини

Излюпиха се първите ловни соколчета в Спасителния център на Зелени Балкани

Излюпиха се първите ловни соколчета в Спасителния център на Зелени Балкани

12.04.2013
Това обаче не е първото поколение на двойката соколи, макар че е най-многобройното до сега. Миналата година същите птици излюпиха едно малко, което кръстихме Гого, заради рождената му дата – 6 май.

В Спасителния център на Зелени Балкани има общо шест двойки ловни соколи. Птиците са внесени от Германия, Чехия и Словакия. От тях се очаква активно да се включат в процеса на реинтродукция (обратно връщане) на вида в България, отглеждайки своето поколение под всеотдайните грижи на екипа на Центъра. Тази година освен семейството „първенец“, очакваме малки от още две двойки.

Младите, отгледани в Спасителния център ще бъдат освободени по специален метод, посредством адаптационна волиера. Методът е изпробван вече през 2012 година.

А до тогава, посредством специалните камери, поставени в гнездата на птиците, екипът на Зелени Балкани зорко ще следи ежедневието на соколските семейства, и ще бъде готов да се намеси, ако това се наложи.

Полюбувайте се и вие на нежните грижи и любовта, с която гордите родители се грижат за невръстните малки. Обещаваме периодично да ви информираме как протича живота на нашите световнозащитени пухкави мъници и техните семейства.

Проектът „Реинтродукция на ловен сокол в България” е част от изследователската и консервационна програма на Environment Agency – Abu Dhabi и се изпълнява от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания – БАН, Зелени Балкани и International Wildlife Consultants (UK) Ltd. с покрепата на Спатия Уайлдайф и
(ZOO Bojnice).
За повече информация:
Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
e-mail:
hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053

Йорданка Василева - Сътрудник белошипи ветрушки
yvasileva@greenbalkans-wrbc.org