Новини

Излюпиха се първите белошипи ветрушки!

Излюпиха се първите белошипи ветрушки!

12.05.2017
От два дни насам екипът на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360 се радва на излюпването на първите млади соколчета за тази година.

Добрата новина дойде вчера от волиерите на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, където до вечерта се излюпиха общо три от четирите яйца на една от наx-възрастните и най-успешни двойки белошипи ветрушки.

А сега, вече, с тази голяма радост може да се похвали и екипът на проекта в Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в село Левка, Сакар. Там, през ранния следобед днес на бял свят се появи първото малко.

Надяваме се добрите новини от нас да продължат и обещаваме, че ще ви информираме за всичко, което се случва, за да сте съпричастни с радостта ни и вие.

За допълнителна информация:
Градимир Градев,
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка", LIFE11 NAT/BG/360
тел: 0885 609289, е-mail : ggradev@greenbalkans.org