Новини

Излюпеният  в Спасителния център бухал Ашкан, ще полети свободен

Излюпеният в Спасителния център бухал Ашкан, ще полети свободен

18.08.2012
Той отрасна при нас, с помощта на кампанията “Помощ от приятел”, и вече е готов да поеме своя път в дивата природа, в компанията на два керкенеза и един обикновен мишелов, също отгледани в Центъра.

И така на 18 август (събота) в 10,45, в центъра на село Кътина, намиращо се в непосредствена близост до Нови Искър край София, екипът на Зелени Балкани ще очаква всички, които искат да споделят с нас вълнуващия момент – първия полет на нашите птици.

Освобождаването на младият бухал и неговото проследяване, се извършва в рамките на проекта на Зелени Балкани „Опазване на световнозастрашени и редки за България птици” по програмата М-Тел ЕКО Грант на М-Тел.

Ашкан ще стане първия бухал в България, проследяван с помощта на GPS/GPRS технология, а с това и първата сова, проследявана някога в страната ни с такъв предавател.
Совите, със своята нощна активност, винаги са били забулени в тайнственост, в която ще имаме възможност да надникнем с помощта на новите технологии. И въпреки, че се захранва чрез слънчев панел, енергийният баланс ще позволи на предавателя да работи безпроблемно и на нощна граблива птица, като бухала.
.
Освен невероятното преживяване, участниците в събитието, ще могат да научат повече за Ашкан и възможностите за проследяването му, които ще ни осигури поставеният на птицата GPS/GPRS предавател.

Природозащитен статус:
Бухалът (Bubo bubo) е застрашен на национално ниво вид, включен в Червената Книга на Република България, в категорията Застрашен.
Керкенезите (Faloc tinnunculus) и обикновения мишелов (Buteo buteo) са защитени от закона за биологичното разнообразие на Република България.

Очакваме ви!

За повече информация за грантовата програма на М-Тел, посетете www.mtel.bg/mtel-eko-grant-2012


За повече информация относно събитието:

Христина Клисурова - Ветеринарен лекар
Връзки с обществеността Спасителен център за диви животни
e-mail:
hhristova@greenbalkans.org; моб. тел.: 0886570053

Ръководител на проекта:
Добромир Добринов, Зелени Балкани
e-mail: ddobrinov@greenbalkans.org; моб.тел.: 0884 004 667