Новини

Излюпен в Спасителния център бухал, намерен мъртъв, след освобождаването.

Излюпен в Спасителния център бухал, намерен мъртъв, след освобождаването.

27.09.2011
Радиопредавател, инсталиран непосредствено преди освобождаването, е причина трупът на птицата да бъде локализиран. По изпращаните сигнали служители на ПП Русенски лом са намерили мъртвото животно в близост до сметището на село Красен, между стълб на електропреносната мрежа и разположен наблизо трафопост. Това кара специалистите да предположат, че смъртта е настъпила в следствие на електрическо напрежение. От друга страна причината за смъртта би могла да се търси в отравяне, заради близостта на намереното тяло до сметище.
За съжаление, поради настъпилите трайни изменения на трупа, който е на повече от 4-5 дни, както и заради нанесените поражения от наземни хищници върху него, не може с точност да се определи какво е предизвикало смъртта на бухала. Категорични обаче можем да бъдем само в едно – каквато и да е причината, в основата и стои човешката дейност, в лицето на пълното безхаберие и абсолютната безотговорност към заобикалящата ни природа.


За повече информация:

Христина Клисурова
Връзки с обществеността, Ветеринарен лекар – Спасителен център за диви животни, Зелени Балкани
e-mail: hhristova@greenbalkans.org; тел: 0886570053


В статията са използвани снимки, предоставени от ПП Русенски лом.