Новини

Изградени са две нови гнезда за царските орли, с помощта на Стажантите в Спасителния център

Изградени са две нови гнезда за царските орли, с помощта на Стажантите в Спасителния център

23.01.2017
Изкуствените гнезда ще бъдат монтирани във волиерата на редките орли в Спасителния Център на Зелени Балкани в Стара Загора преди началото на предстоящия размножителен сезон.
 
Царските орли (Aquila heliaca) са едни от важните обитатели на Центъра. През последните години две от тези редки птици сформираха двойка. Надеждите на екипа на Зелени Балкани са, че те ще успеят да се размножат и да създадат поколение което да бъде освободено в природата и да подпомогне повишаването на числеността на едни от най – редките орли в Европа, на територията на нашата страна. Затова за царското семейство се отделят и специални грижи. Изгражда се специализирана волиера за размножаване и отглеждане на бедстващи малки приети за лечени в Центъра, осигурява се качествена храна, полагат се ветеринарно – медицински грижи.

През изминалите дни в подготовката на размножителния сезон се включиха и нашите стажанти в Спасителния център, участници в проект „Студентски практики“ на МОН. С тяхна помощ и активно участие, експертите на Зелени Балкани изградиха две изкуствени гнезда. Стажантите не само че участваха в свиването на гнездата, но имаха възможност и да научат различни особености в процеса на изграждането на изкуствени гнезда и тяхното заемане от диви птици в природата. Изкуствените гнездата изградени от студентите са максимално близки по структура и форма до тези които орлите използват в естествени условия. По този начин екипа се стреми да осигури оптимални условия за размножаване на царските орли в Центъра и да стимулира техните размножителни инстинкти. Кой знае… , може би от някое от тези 2 гнезда през това лято в природата да полети и първото царско орле излюпени във волиерни условия за страната ни.

Използваме случая да благодарим на читалище "Марица", в село Райново и кметския наместник на селото, господин Митко Желязков, които осигуриха материали и терен за образователната акция
 
За контакти:
Руско Петров - Ветеринарен лекар
Спасителен център за диви животни
моб. тел.: 0884 877544; e-mail: rpetrov@greenbalkans.org