Новини

Изготвен бе годишен отчет за дейността на Спасителния център за диви животни

Изготвен бе годишен отчет за дейността на Спасителния център за диви животни

22.04.2009

Екипът на Спасителния център изготви цялостен годишен отчет за дейността на Центъра за 2008 година. Той включва информация както за постъпилите и освободени пациенти, така и за различните кампании и проекти на Центъра. Като обществена организация ние се стремим да даваме гласност на нашата дейност и резултатите, които постигаме в ежедневната си работа. Искрено вярваме, че през настоящата 2009 година ще постигнем по-големи успехи. Благодарим на всички, които ни помогнаха в нашата дейност и разчитаме на подкрепата на цялата общественост и институциите и за напред, за да можем да помогнем на още повече нуждаещи се от помощ диви животни.