Новини

Избираме място за нова адаптационна волиера в Източни Родопи

Избираме място за нова адаптационна волиера в Източни Родопи

19.03.2018
През изминалата седмица експерти от Зелени Балкани и БДЗП посетиха района на Поточница, Източни Родопи. Целта на посещението бе оглед на потенциални места за поставяне на адаптационна волиера за освобождаване на египетски лешояди.

Дейността е част от мащабен международен проект „Нова надежда за египетския лешояд“ LIFE16 NAT/BG в който двете организации са партньори.

В рамките на проекта име дейности за освобождаване на млади египетски лешояди, посредством адаптационна волиера. Мястото бе щателно огледано, бяха обсъдени параметрите на съоръжението, мястото на поставянето му, особеностите на терена.

По план до края на март волиерата трябва да се постави на определеното вече за това място.На първо време тя ще приюти четири млади египетски лешояда, дарени на проекта със съдействието на Антонин Вайдал, от зоопарковете Шонбрун, Прага и Йерез, където миналата година са излюпени.

Птиците ще престоят във волиерата до средата на май, когато ще бъдат освободени. Очакваме времето прекарано във волиерата да е достатъчно, младите птици да се адаптират към мястото и да останат в района до миграцията наесен. А екипът на проекта ще се погрижи те да не страдат от липса на достатъчно храна.