Служители

Ивелина Петкова - Технически секретар, проект

Ивелина Петкова - Технически секретар, проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017

Ивелина е природозащитник  по душа и убеждения! Навсякъде в ежедневието и работата ки тя се ръководи от тези свои принципи, ето защо съвсем логично се вписа в екипа на проект "Живот за белошипата ветрушка" LIFE19 NAT/BG/001017.

e-mail: ipetkova@greenbalkans.org