Служители

Ивайло Клисуров - Управител

Ивайло Клисуров - Управител

Организира и управлява дейността на Спасителния център за диви животни в административно отношение. Ръководи дейностите по различните проекти свързани със Спасителния център. Поддръжка активната връзка с държавни, общински и неправителствени организации на регионално, национално и международно ниво. Участва активно в управлението на екипа и оперативната дейност.

E-mail: iklisurov@greenbalkans.org