Доброволци

Ива - Мария Кръстева

Ива - Мария Кръстева

Към настоящия момент Ива - Мария е студентка по ветеринарна медицина. За пръв път тя дойде при нас, като стажант по проекта на МОН "Студентски практики".
Явно нашата работа я докосна дълбоко, тъй като и до днес тя не пропуска профилактичен преглед или друго интересно събитие в Центъра в областта не само на ветеринарната медицина.