Новини

Испански специалисти посетиха България

Испански специалисти посетиха България

12.11.2012
Както вече много от вас знаят, Зелени Балкани започна проект „По-голям шанс за белошипата ветрушка (Falco naumanni) в България - Възстановяване на белошипата ветрушка“, LIFE11 NAT/BG/360, финансиран с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския съюз. Проектът е с продължителност 5 години и ще се осъществява съвместно с чуждестранните партньори DEMA (Испания) и EURONATUR (Германия).Екипът на DEMA (Защита и изучаване на околната среда) повече от двадесет години се занимава изключително с опазването на белошипата ветрушка. С множеството си успешни проекти и опита им в размножаването на вида в изкуствени условия, те са сред най-добрите специалисти в областта на реинтродукцията на белошипата ветрушка.При посещението си в България те разгледаха Спасителния център за диви животни, където ще се размножават белошипи ветрушки в изкуствени условия. Представителите на испанската организация споделиха дългогодишния си опит с нашите ветеринари и разказаха за множеството тънкости в тази дейност. На следващия ден, екипът на Зелени Балкани заедно с DEMA посетиха ЗЗ „Сакар”. Там бе избрано най-подходящото място за бъдещото освобождаване на белошипи ветрушки и подробно бяха разисквани всички детайли, от които зависи успехът на проекта.През 60-те години този малък сокол е бил сравнително широко разпространен в границите на България и се е срещал дори в големи градове като Пловдив. След рязък спад в числеността на вида през 80-те е изоставено и последното известно гнездово находище в страната, а именно - в границите на ЗЗ „Сакар”. Към днешна дата няма доказано гнездене на соколчето в България, единствено са регистрирани няколко навлизания на ловуващи ята от близките колонии в Турция или Гърция. Този международен проект цели възстановяване на гнездови колонии от белошипи ветрушки близо до последните известни находища, чрез внасяне на млади птици от Испания и освобождаването им в природата по специална методика, автори на която са експертите от DEMA. За допълнителна информация:Павлин Желев ГИС- експерт, еколог по проектаТел.: 0889 694 979Ел. поща:
pzhelev@greenbalkans-wrbc.org