Новини

Испански опит в отглеждането на белошипи ветрушки бе пренесен в Спасителния център на Зелени Балкани

Испански опит в отглеждането на белошипи ветрушки бе пренесен в Спасителния център на Зелени Балкани

11.10.2013
По време на няколкодневния си престой в Размножителния Център за белошипи ветрушки на ДЕМА, партньор на Зелени Балкани по проекта, нашата колежка се запозна на място с методологията на отглеждане на соколчетата в плен, прилагана от испанската организация, както и с преките консервационни дейности за този вид, които колегите ни извършват.

В Центъра на ДЕМА нашата колежка премина и кратко обучение включващо методологията на хранене на птиците, грижа за обитателите на вивариума и инсектариума, почистване и поддръжка на съоръженията, опръстеняване на птиците.

Всички нови знания ще бъдат приложени в отглеждането и ежедневните грижи за белошипите ветрушки в Спасителния Център на Зелени Балкани в Стара Загора.

И най-важното - доброто и грижовно отношение към птиците беше пренесено от Алмендралехо, Испания в Стара Загора, България.

Надеждата на всички ни е за възстановяване на този ценен вид в природата на България, създаване на диви колонии, както и запазване на популацията в Европа.

А ТУК, на сайта на ДЕМА, можете да видите повече за обучението на нашата колежка в Испания