Новини

Иновативен метод осигурява самостоятелност на отгледани при нас щъркелчета

Иновативен метод осигурява самостоятелност на отгледани при нас щъркелчета

15.08.2010

Под непрекъснатите наши грижи като приемни родители, „децата” вече порастнаха и се превърнаха в красиви млади щъркове, за които вече е време да поемат по своя път в живота. Доколкото зависи от тях, обаче, те не биха се разделили доброволно със сигурността на двора на Спасителния център, където храната е осигурена и са защитени от хищници. Затова, както всеки добър родител трябва да се погрижи детето му да научава нови неща и да намери своя път в живота, така и пред нас изникна въпросът как да осигурим на нашите щъркове максимално улеснен преход от детската възраст към самостоятелния живот на свобода.

Точно такъв плавен преход предоставя на нашите щъркове иновативния метод за връщане в природата на отгледани в Спасителния център щъркелчета, разработен от нашия колега Карней. Методът използва привързаността на младите щъркели към гнездото, което им предоставя сигурност по време на израстването им и известно време след излитането. Излетялите от гнездото щъркелчета продължават вечер да се връщат в него да нощуват. Освен това, подложени на стреса от попадането на ново и непознато място, младите птици се придържат към мястото, което първо са идентифицирали като безопасно.

За осъществяване на идеята първо трябваше да намерим подходящо местообитание за нашите щъркели и ние открихме такова приказно място, пълно с живот. Чапли, щъркели, дъждосвирцови и грабливи птици вече са го избрали за свой дом, привлечени от спокойствието и изобилието на храна. Там Карней построи за щърковете 3 гнезда, във всяко от които остави по 3-4 птици. Нашите щъркове вече могат да летят, така че през деня слизат да се хранят в богатите блата и ливади наоколо, а вечер се връщат да нощуват в гнездата. Наблюдаваме ги всеки ден как се справят с храненето, дали странят от хора, дали се връщат в гнездата си... Те се справят чудесно с новото предизвикателство. Опасенията ни, че са прекалено свикнали с хора не се потвърдиха. Ако някой се опита да ги доближи те литват и се реят, докато опасността отмине. Гордеем се с тях!

По този метод, който до сега никъде не е прилаган, сме върнали в природата 12 от отгледаните при нас щъркелчета. Ежедневните наблюдения доказаха ефективността му и  смятаме да го прилагаме и в бъдеще.


За повече информация относно новият метод:
Карней Карнеев – Рехабилитатор диви животни
e-mail: kkarneev@greenbalkans-wrbc.org

Автор:
Любомила Кривошиева - Рехабилитатор диви животни
e-mail: lkrivoshieva@greenbalkans-wrbc.org