Новини

И двойката забулени сови в Спасителния център на Зелени Балкани се включи в размножителния сезон на 2016

И двойката забулени сови в Спасителния център на Зелени Балкани се включи в размножителния сезон на 2016

25.02.2016
Вчера, екипът на Центъра с радост установи, че в гнездото на птиците са се появили две яйца.
С това се сложи началото на размножителния сезон на птиците, осиновители, в Спасителния център, сред които освен забулените са и горски ушати сови, керкетези, кукумявки.

Те са птици, с трайни увреждания, преминали курс на лечение при нас. Освен, че имат собствено поколение, те доотглеждат и диви сирачета, постъпили в Центъра от цялата страна. Така малките имат възможността да бъдат обгрижвани и обучени от родители от същия вид, а с това шансът им да оцелеят в последствие в природата нараства значително.

Така например, двойката, герой на нашия разказ - забулените сови, ни помагат в не лесната задача да отглеждаме сирачета още от 2014 година. Тогава те се погрижиха за общо 20 малки - 12 свои, и 8 осиновени. През 2015 нашите пернати приемни родители имаха значително по-малко работа, но все пак отгледаха 5 собствени и 4 диви сирачета.

Екипът ни се надява и тази година птиците „да дадат рамо“ при грижите за постъпващите млади, диви, забулени совички, защото само така ще можем да сме малко по-спокойни за шансът им да оцелеят в дивото, след като бъдат освободени.