История

ИСТОРИЯТА НА СПАСИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР НАКРАТКО


Спасителният център за диви животни е създаден от основателите на “Зелени Балкани” в периода 1990–1992г. Първоначално, името на Центъра е Център за редки и застрашени видове (ЦРЗВ), а идеята е да се приемат бедстващи диви животни от цялата страна. В самото начало, ентусиастите на “Зелени Балкани” отглеждат различни намерени бедстващи животни в своите домове – по тераси, мазета и други необичайни места. При първите стъпки от дейността на Спасителния център доброволците на “Зелени Балкани” са имали подкрепата и на Зоопарк - Стара Загора, в лицето на тогавашния директор Олга Даскалова.
Първият пациент на Центъра е еднокракият скален орел Джон Силвър. Птицата е пострадала в капан, поставен от роми в района на Панагюрище. Служителите на горското стопанство я конфискуват и предават на “Зелени Балкани”. По-късно птицата е отглеждана в апартамента на Симеон Марин, един от основателите на “Зелени Балкани” и основател на Спасителния център. В последствие, в този апартамент, намиращ се почти в центъра на Стара Загора са приютявани различни други животни, нуждаещи се от помощ, като царски орли, обикновени мишелови, таралежи, костенурки, козодои и много, много други.