Новини

Хиляден пациент в Спасителния център на Зелени Балкани

Хиляден пациент в Спасителния център на Зелени Балкани

10.11.2009

Честта се оказа на една посевна врана, намерена от граждани в покрайнините на Стара Загора. Това е рекорден брой постъпили пациенти в Центъра от създаването му през 1992 година. Тенденция на увеличаване на постъпващите за лечение диви животни се наблюдава от няколко години. Причините могат да се търсят на всякъде – както в увеличение на броя на бракониерските набези и човешката нехайност, така и в увеличаващата се популярност на Спасителния център.
Пациентите, които постъпват за лечение в единствената в България “болница за диви животни” са предимно от защитени видове, изпаднали в беда много често заради човешка намеса. В някои случаи те са от изчезващи видове не само в България, но и в света – орли, лешояди, пеликани. В това отношение работата на екипа и доброволците на центъра е изключително отговорна и важна за запазването на биологичното разнообразие в световен мащаб. Но усилията ни биха били напразни, ако всички не се замислим какво причиняваме на природата и не променим отношението си към нея.


Благодарим на всички, които ни помагат, за да можем да се грижим за ранените диви животни

За повече информация:

Христина Клисурова 0886570053 hhristiva@greenbalkans.org
Ветеринарен лекар, Спасителен център за диви животни