Новини

Хиляда диви животни се лекуват в Спасителния център

Хиляда диви животни се лекуват в Спасителния център

22.12.2010

Над 90% от постъпилите до този момент на годината 1031 пациенти на Центъра са животни от защитени видове. Орли, соколи, щъркели, пеликани, таралежи, костенурки, са само малка част от лекуваните диви животни. Сред пациентите на Центъра бяха и белоглави лешояди, „емигранти” от Испания, пренасочени по-късно към четири адаптационни волиери в Стара планина, с цел връщане на вида в региона. Множество животинки „бебета” намериха своят втори дом в Спасителния център, където бяха доотгледани и в последствие освободени в дивата природа. Не можем да не споменем и малките на бухалите, керкенезите и белите щъркели, които се излюпиха при нас - “Made in WRBC”. След като отраснаха под грижите на своите родители, не без помощта на екипа на Центъра, разбира се, те също бяха освободени.
Като единствен по рода си в България, Спасителният център приема пациенти от цялата страна. Така, в един ден могат да постъпят кукумявка от Шумен, чапла от Видин и бял щъркел от Хасково, а за да пристигнат бързо и невредими, за тях се грижи армия от доброволци.

С всяка изминала година расте броят на постъпилите за лечение в Спасителния център болни диви животни. Според нас, тази тенденция се дължи най-вече на нарастването на популярността на Центъра. Така повече хора научават за нашата работа, а от там и повече бедстващи диви животни имат възможността да получат втори шанс.
От името на екипа и най-вече на пациентите на Спасителния център, благодарим на всички, съдействали за спасяването на дивите пациенти на Центъра!

Христина Клисурова
e-mail: hhristova@greenbalkans.otg
тел: 0886570053