Новини

Гости в Спасителния център на Зелени Балкани

Гости в Спасителния център на Зелени Балкани

08.01.2016
В края на изминалата година, тъкмо преди настъпването на коледните празници, Спасителният център на Зелени Балкани бе посетен от деца от няколко социални институции в Стара Загора.

Посещението, по инициатива на Младежката организация та „Герб“ в града, даде възможност на близо 75 деца от "ЦНСТ-3 Стара Загора", "ЦНСТ- 5 Стара Загора", ,ДДЛРГ "Българка-Стара Загора", ,ДДЛРГ "Теофано Попова-Стара Загора", "ЦНСТ-1 Стара Загора" ,"ЦНСТ-2 Стара Загора", "ЦНСТ-4 Стара Загора" и ДДЛРГ"Мария Терезия" да се запознаят отблизо със съдбата на дивите животни на България.

Както всички посетители, така и тези наши гости се полюбуваха отблизо на улуличката Лули, мишеловът Мишо и соколът Бети, научиха много за природозащитата и работата на Зелени Балкани и за това как всеки един от нас може да помогне за спасяването на природата.

А в замяна, нашите нови приятели ни оставиха рисунки, изработени от самите тях.

Ние, от Спасителния център на Зелени Балкани, винаги се радваме на нашите гости и се надяваме всяка първа среща да е крачка към едно дългогодишно приятелство в името на опазването на нашата природа.