Новини

Гости в Спасителния център

Гости в Спасителния център

27.06.2018
В средата на юни на посещение в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани бяха нашите приятели от Гърция – Ана Казазу и Мария Ганоти.

Посещението, важна част за бъдещи дейности по проект „Нова надежда за египетския лешояд“, целеше запознаване със Спасителния център на Зелени Балкани, особено в частта размножаване и рехабилитация.

Контактите ни с Анна, представител на Attica Zoological Park и Мария, рехабилитатор в Anima (Спасителен център за диви животни в Атина) са от голямо значение за създаването на балканска мрежа за египетския лешояд. Техният опит и капацитет могат да бъдат използвани за целите на увеличаване популацията на отглеждани на закрито двойки египетски лешояди, още повече, че в момента една женска птица вече обитава зоопарка в Атина. Това е птица от дивата гръцка популация, преминала курс на рехабилитация именно в центъра на Animа – потенциален партньор в бъдеща двойка в зоопарка.

Вторият ден от гостуването на двете дами в България бе изцяло посветен на дейностите на Зелени Балкани на терен. Те посетиха района на адаптационните волиери по проект „Завръщане на ловния сокол в България“, както и волиерата, и площадката за подхранване на лишояди по проект „Светло бъдеще за черния  лешояд“ LIFE14NATBG649 в Парк Сините камъни.

Вярваме, че това е само началото на едно дългогодишно, ползотворно, сътрудничество в името на опазването на дивите египетски лешояди на балканите!