Новини

Гости в Спасителния център

Гости в Спасителния център

07.04.2017
Премина и проверката на стажантите в Спасителния център на Зелени Балкани, студенти в стопанския факултет на Тракийския университет, част от проект „Студентски практики“ на МОН.

По време на срещата ни академичните наставници на младите хора - ас. д-р Георги Алексиев, гл. ас. Иванка Стойчева – Жекова и проф. д-р Румен Отузбиров се запознаха със задачите и отговорностите на студентите на практика при нас.

След задължителните процедури по проверката, нашите гости имаха възможност да разгледат дейността на Центъра, да надникнат в някои от волиерите и да се запознаят отблизо с някои от птиците в посетителския кът.