Горска улулица (Strix aluco)

80.00 лв.

Осинови Първо изберете опции

Месечна осиновителна такса - 80 лв.
Годишна такса - 960 лв.

Горската улулица (Strix aluco) е потайна и за това непозната на много хора птица. Тя обитава вековни широколистни гори, които за съжаление все по-рядко се срещат в България. Макар и далеч от хората тези птици често стават жертва на бракониери, или на пътния трафик. Случаят с Лули, една от двете улулици обитаващи Центъра, обаче не е такъв. Излюпена още от гнездото сляпа, тя дойде при нас във вид на малка пухкава топчица. И колкото и тези птици да разчитат предимно на слуха си, за да ловуват, все пак решихме, че нашата Лули няма много шансове да оцелее със своята слепота. Ето защо тя ще остане завинаги при нас.
За разлика от нея, другата ни улулица е от тези, пострадали от дейността на човека - жертва на пътния трафик. Стара рана на крилото я прави завинаги пациент на Центъра.
А иначе годишно в Центъра отглеждаме и освобождаваме в природата средно между 5 до 7 горски улулици.