Новини

Гората на сокола ще расте край Натура 2000 зона Каменски баир!

Гората на сокола ще расте край Натура 2000 зона Каменски баир!

19.12.2022
В края на отминалата седмица положихме началото на „Гората на сокола“.

150 дръвчета от черна топола бяха засадени от екипа на  проект „Живот за сокола“ на Зелени Балкани, доброволци от Тракийския университет, представители на ГДС Сливен, ЮИДП и ПП „Сините камъни“.
Инициативата е част от усилията ни, да завърнем в България ловния сокол, предоставяйки на бъдещите двойки дом за отглеждане на тяхното поколение.

Благодарим много на ЮИДП, които дариха фиданките и подбраха прекрасно място за засаждането им, отговарящо изцяло на изискванията на вида!

Инициативата, „Дом за сокола“, финансирана от TELUS България, част от проект „Живот за сокола“ (LIFE20 NAT/BG/001162), за пореден път доказа, че НПО и държавните институции могат да работят заедно, в името на опазването на природата! Защото, само така щe успеем!

Благодарим на всички ентусиазирани участници! Гората на сокола, вече е факт! Дано, след години тя се превърне и в негов дом!

Проектът "Осигуряване на възстановяването на застрашения ловен сокол в България и Южна Румъния" (LIFE20 NAT/BG/001162) продължава 5 години и получава финансиране от програма LIFE на Европейския съюз.