Новини

Голям брой големи белочели гъски и зеленоглави патици, конфискувани от бракониери

Голям брой големи белочели гъски и зеленоглави патици, конфискувани от бракониери

17.01.2011

Акцията беше осъществена благодарение на сигнал, подаден от нашите колеги Петър Шурулинков (СДП Балкани) и Гергина Даскалова, и Мария Русева (БДЗП), които по време на традиционното среднозимно преброяване на водолюбивите птици, стават свидетели на бракониерски лов с живи примамки „мюрета”, след което подават сигнал до Държавно горско стопанство (ДГС) Сливен. По-късно, със съдействието на РПУ–Сливен, на нарушителите са съставени актове за нарушение по Закона за лова и опазване на дивеча. При акцията, конфискуваните животни са били над 30. За съжаление, изсипвайки множество заплахи към нашите колеги, бракониерите са организирали други свои колеги, също бракониери, да съберат и прикрият по-ценните за тях „мюрета” от вида големи белочели гъски.

След обстоен преглед, птиците са настанени в Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани. Всички те са с подрязани пера на крилата, а двете гъски са със стари травми по крилата и телата. Едната от тях е дори без едно крило. Най-вероятно те самите са жертви на ловците от предишни бракониерски набези.

Ловът с живи животни, използвани като примамки, е забранен от Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), още повече, че често самите примамки са диви животни, жертви на лов, след което биват отглеждани от бракониерите. Птиците-примамки, вързани във водата, привличат летящите диви ята със звуците, които издават. Ятата се ориентират по звуците и кацат при примамките и така стават лесна мишена за скритите наблизо бракониери.

Благодарим за бързата реакция и съдействието на всички участници в акцията – колегите от СДП Балкани, БДЗП, служителите на ДГС Сливен. За съжаление, все по-малко хора от природозащитните среди и специализираните държавни институции действат по този професионален и, най–вече, сърцат начин, срещу все по-наглото и арогантно бракониерство в България.

За информация по случая с бракониерството и незаконния начин на ловуване:
Ивайло Клисуров
моб.тел.: 0886 570 052

За информация относно състоянието на приетите пациенти:
Любомила Кривошиева
моб.тел.: 0885 228 486

За информация относно акцията:
Петър Шурулинков
моб.тел.: 0885455536