Новини

Големите лешояди в Спасителния център са готови да посрещнат зимата!

Големите лешояди в Спасителния център са готови да посрещнат зимата!

14.10.2019
Профилактичните прегледи на птиците, постоянни обитатели на Спасителния център на Зелени Балкани продължават. В края на отминалата седмица на ред бяха големите лешояди – три двойки брадати, една двойка черни и една двойка белоглави.

Птиците бяха щателно претеглени, прегледани и обезпаразитен, а ноктите и клюновете им бяха подрязани.
За щастие всички пернати се оказаха в добро клинично здраве, а след манипулациите от страна на ватеринарните специалисти, сме убедени, че ще преминат през наближаващата зима без никакви проблеми.

И докато ветеринарните специалисти се трудеха в амбулаторитята, останалата част от екипа ни чистеше, дезинфекцираше и подреждаше волиерите на птиците, застилайки гнездата им с нов материал, за предстоящия размножителен сезон напролет.

Благодарим на доброволците ни, студенти по ветеринарна медицина от Тракийския университет и ученици от Националната професионална гимназия по ветеринарна медицина за помощта.


Допълнителна информация:
В Европа се срещат четири вида лешояди – белоглав, черен, египетски и брадат. Всички те са строго защитени от българското и европейското законодателство. Като редки и ценни видове те попадат под защитата на европейската екологична мрежа Натура 2000. България е дом само на три от тях – белоглав, черен и египетски лешояд. Брадатият лешояд – символ на българската природозащита се счита за изчезнал от територията на страната.Информационните дейности на Спасителния център за диви животни на Зелени Балкани, свързани с брадатия лешояд, се изпълняват от проект: „НАТУРА 2000 в България – НОВИ ХОРИЗОНТИ“ - LIFE17 GIE/BG/000371