Новини

Годишна среща за оценка на програма Младежта в действие за 2008 година.

Годишна среща за оценка на програма Младежта в действие за 2008 година.

17.02.2009

Сашка Витанова, координатор ЕДС проекти в Спасителния център за диви животни, взе участие в Годишна среща за оценка на програмата “Младежта в действие 2007-2013” за 2008 година и Евродеск, състояла се в хотел”Дедеман – Принцес”, гр.София на 13.02.2009г. На срещата присъстваха екипът на “Национален център за Европейски младежки програми и инициативи”, г-жа Весела Лечева – директор на Държавната агенция за младежта и спорта, представители на гръцката и турска национални агенции и представители на организации, работещи по програмата. Текущите ЕДС проекти на Спасителния център бяха представени в “Кафе галерия”.
В следващите три дни -14.02 – 16.02, бе проведено обучение за Посрещащи организации по дейност 2 – ЕДС, на програмата. Взеха участие над 35 представителя на посрещащи доброволци организации. Обучението даде възможност на хората от различните организации да се опознаят, създадат лични контакти, да обменят опит и да получат изчерпателна информация за важни въпроси в работата с доброволците и управлението на ЕДС проектите и измененията от началото 2009 година. Доброволческите дейности в Спасителния център бяха представени с презентацията на бившия доброволец Ричард Вербан от Германия (http://www.greenbalkans-wrbc.org/show.php?id=116&language=bg_BG&cat_id=27& ), която не само разведри работната атмосфера, но и стана част от добрите практики в работата с доброволци.