Новини

Гнездо на морски орел бе разрушено, вследствие на силните бури

Гнездо на морски орел бе разрушено, вследствие на силните бури

05.07.2009

Инцидентът вероятно е станал около 27ми - 28ми юни, в резултат на силните летни бури, разразили се в района. С цел откриване и спасяване на малкото орле, веднага след намирането на разрушеното гнездо бе организирана спасителна акция с участието на експерти и доброволци от Спасителния център на Зелени Балкани.

С участието на 5-ма души бе претърсен широк периметър около дървото, върху което се е намирало гнездото, но малкото или остатъци от него не бяха открити. Предвид възрастта на малкото и оставащите му няколко дена до пълното му оперяване и достигане на оптимална възраст за напускане на гнездото, вероятноста то да е оцеляло никак не е малка.

Надеждата, че малкото орле е живо и е някъде в района се подхранва и от поведението на възрастните птици, които се придържат в околностите и не се отдалечават от гнездовата територя (както става в подобни случаи). Изследването на разрушеното гнездото показва наличието на остатъци от таралеж (Erinaceus roumanicus), блатна костенурка (Emys orbicularis) и риба, които морските орли са използвали за храна

През 2009 г., екипът на Зелени Балкани откри две гнезда на редкия за България морски орел. Едното от гнездата е в поречието на Тунджа а другото в Горно-Тракийската низина. За съжаление от общо трите излюпени малки от двете двойки, само за едно се знае със сигурност, че излетя успешно от гнездото.

Във вътрешността на страната размножаващите са двойки морски орли са рядкост, като вида основно се размножава в поречието на река Дунав и на няколко места по Черноморското крайбрежие. Всичко това определя опазването и съхраняването на гнездовите местообитания във вътрешността на страната като много приоритетно.


За повече информация по случая:
Градимир Градев - ggradev@greenbalkans.org
Ивайло Клисуров - iklisurov@greenbalkans.org