Новини

Гласувайте сега! Подкрепете белошипата ветрушка!

Гласувайте сега! Подкрепете белошипата ветрушка!

08.05.2016
Проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360 е един от 24-те финалисти за наградата ,,НАТУРА 2000“ на Европейската комисия.
Общо четири български проекта са получили такава висока оценка и са включени като финалисти за наградата в отделните категории.
Пет са финалистите в категорията „Трансгранично сътрудничество“, сред които и проектът на Зелени Балкани, целящ възстановяването на белошипата ветрушка като гнездящ вид в страната.
Освен за престижната награда „Натура 2000“ на Европейската комисия, която ще бъде връчена на официална церемония в Брюксел през май 2016, нашият проект се състезава и за наградата на публиката.
Подкрепете ни като гласувате сега!
http://www.natura2000award-application.eu/finalist/2372
 
 
За допълнителна информация:
Градимир Градев - Зелени Балкани
Ръководител на проект ,,Възстановяване на белошипата ветрушка” LIFE11 NAT/BG/360
моб. тел.: 0885 609289, е-mail : ggradev@greenbalkans.org