Годишни отчети

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА СПАСИТЕЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ДИВИ ЖИВОТНИ


Средно годишно в Центъра постъпват повече от 1000 нуждаещи се от помощ диви животни. Повече от 30 - 40 % от тях се връщат успешно в дивата природа. Между тях са и видове с висок природозащитен статус като: различни видове орли, лешояди, соколи, пеликани и други. Във файловете по-долу можете да видите отчетите за нашата дейност от 2004 година насам.
Годишен отчет на Спасителния център за 2022 7 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2021 16 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2020 7 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2019 6 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2018 6 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2017 6 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2016 7 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2015 9 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2014 7 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2013 8 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2012 7 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2011 8 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2010 19 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2009 15 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2008 4 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2007 18 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2006 5 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2005 2 Mb (pdf) свали
Годишен отчет на Спасителния център за 2004 1 Mb (pdf) свали