Новини

Фото конкурс „Балкански Зелен пояс“ 2016

Фото конкурс „Балкански Зелен пояс“ 2016

30.06.2016
Сдружение Зелени Балкани организира фотоконкурс "Балкански Зелен пояс" 2016 като част от общ проект между БФБ, Зелени Балкани и Евронатур (Германия) за популяризиране на Европейския Зелен пояс.

Фото конкурс „Балкански Зелен пояс“ 2016
 
Европейският Зелен пояс формира 12.500 км дълъг паневропейски екологичен коридор по протежение на бившата Желязна завеса от Баренцово море на север до средиземноморския юг на Европа, съхраняващ изключително биологично разнообразие. Балканският Зелен пояс обхваща южната част на Европейския Зелен пояс, който се простира на територията на 9 страни.
 
Участвайте във фото конкурса!
Природата на Балканския Зелен пояс е дом на удивително разнообразие от ландшафти и създания.
Каним всички посетители и жители на Балканския Зелен пояс да потеглят на едно изследователско пътуване и да фотографират най-известните мотиви и най-впечатляващите моменти.
 
Участието си струва!
Наградите са привлекателни и вдъхновяващи за всеки любител на дивата природа. Освен това, наградените фотографии ще бъдат представени на www.greenbalkans.org и www.europeangreenbelt.org.
Станете част от първия Фото конкурс за Балканския Зелен пояс, провеждащ се във всичките девет страни, попадащи в Балканския Зелен пояс!
 
Кой може да участва?
Всеки, пътуващ или посещаващ Балканския Зелен пояс в България.
 
Какви са наградите?
Първа и втора награда – един ден в Модула за освобождаване и адаптация на белошипи ветрушки в с. Левка, Сакар – възможност за снимане на редките соколчета от непосредствена близост, както в клетките, така и в околностите на Модула.
Трета и четвърта награда - един ден на терен (Сакар) с представители на Зелени Балкани, предлагащ много възможности за фотографиране на дивата природа в българската част на Зеления пояс и участие в полеви дейности.
Пета награда – класираният на пето място ще има възможност да изложи свои фотографии на дивата природа в посетителския център на Зелени Балкани в с. Левка, Сакар, както и в посетителската част на Спасителния център за диви животни към Зелени Балкани в Стара Загора.
 
Кога е крайният срок?
30 юни 2016
 
Как могат да се предават снимките?
Участието е безплатно. Изпратете снимките на: gb_photo@greenbalkans.org
 
Това е журито
Любомир Андреев
Ивайло Зафиров
Емил Енчев
 
Победителите ще бъдат обявени до края на юли 2016 на уебсайта на СНЦ Зелени Балкани - www.greenbalkans.org.
 
Очакваме вашите фотографии!

Подробна информация за конкурса и условията за участие можете да изтеглите от линка под текста.